Tillbaka till Energigruppen

Jag ska kontrollera att rumsvärmen fungerar, vad ska jag kolla?

Category: Rumsvärmesystemet

Det som ska kollas är:

  • Trycket i rumsvärmekretsen
  • Om det är luft i systemet
  • Att samtliga element kan bli varma
  • Injustering av termostatventilerna
  • Spår av läckor vid kopplingscentraler och vid element.

När är det läge att göra kontrollen?

Kontrollen ska göras inför vintern. Det behöver vara så pass kallt ute att huset behöver rumsvärmning. En hållpunkt är att det ska vara under 7-8 grader ute.

Hur börjar jag?
Som ett första steg i din översyn av rumsuppvärmningssystemet ska du kontrollera trycket i rumsvärmekretsen och vid behov fylla på vatten så trycket är ca 1,0 om du bor på två plan och ca 0,7 om du har en enplansbostad.
Du kan läsa både om hur du läser av trycket och om hur du fyller på med mer vatten på annan plats här i FAQ:n.

Innan du går vidare ska du kolla i hyssappen att hyssen arbetar med rumsuppvärmningen. Om den inte gör det ska du vänta tills den åter kommit igång i det läget. Vänta gärna tills rumsvärmeläget varit igång tio minuter eller mer.

Elementen
Sen ska du öppna termostatventilerna på samtliga element. Ställ dem på värdet 3 eller högre. Vänta sen minst 30 minuter .

Efter detta ska du kontrollera om alla element tar emot värme. Hur du gör det kan du läsa i ett annat FAQ-svar: Hur vet jag om elementen och termostaterna fungerar som de ska?

När du konstaterat att elementen tar emot värme ställer du in termostaterna så att det blir lagom varmt i varje rum. När det hittat rätt inställningar ska du bara behöva justera ventilerna i undantagsfall. Läge 2 ger ungefär 20-21 grader i rummen.

Elementen med den gamla enkla ventilen kan du öppna som du vill men de ska aldrig stängas helt. Detta gäller året om. Det behöver alltid kunna rinna fram minst 5 l/min i rumsvärmesystemet för att kompressorn inte ska bli överhettad och stängas av (ipm-larm). Du kan läsa mer om detta på annan plats här i FAQ.

Golvvärmen
Golvvärmen ska du kunna känna med fötterna. Om du tycker att der känns kallt vill vi att du testar om det ändå finns värmetillförsel till golvet innan du felanmäler. Lägg en matta, handduk eller något annat textilt på golvet. Vänta 10 minuter och känn efter. Är det varmt under handduken? Använd gärna termometer.

Leta spår av läckor
Se svar på frågan Hur kontrollerar jag att det inte läcker från värmesystemet?

Vad gör jag om jag inte kan eller om något verkar fel?
Om du behöver hjälp med kontrollen vänder du dig till en granne i din husgrupp eller till värmegruppen via din röda ring i Signal.


Tillbaka till Energigruppen