Tillbaka till Energigruppen

3.5. Jag ska göra ”vinterkollen” av rumsvärmen. Vad ska jag göra?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-12-01.

Det som ska kollas är:

  • Trycket i rumsvärmekretsen
  • Om det är luft i systemet
  • Att samtliga element kan bli varma
  • Injustering av termostatventilerna
  • Spår av läckor vid kopplingscentraler och vid element.

När är det läge att göra kontrollen?

Kontrollen ska göras inför vintern. Det behöver vara så pass kallt ute att huset behöver rumsvärmning. En hållpunkt är att det ska vara under 7-8 grader ute.

Hur börjar jag?
Som ett första steg i din översyn av rumsuppvärmningssystemet ska du kontrollera trycket i rumsvärmekretsen och vid behov fylla på vatten så att trycket är ca 1,2 om du bor på två plan och ca 0,7 om du har en enplansbostad. Du kan läsa om hur du läser av trycket i FAQ 3.3, och om hur du fyller på vatten i rumsvärmesystemet i FAQ 3.1.

Innan du går vidare ska du kolla i hyssappen att hyssen arbetar med rumsuppvärmningen. Se FAQ 1.4 om hur du hittar aktuellt driftstillstånd. Det ska vara ”15. värmepump till rumsvärme” som i bild 1.4(b).  Annars ska du vänta tills den åter kommit igång i det läget. Vänta gärna tills rumsvärmeläget varit igång tio minuter eller mer.

Elementen
Sen ska du öppna termostaten, även kallade elementventilerna, på samtliga element. Bilderna i FAQ 3.7 visar hur de ser ut. Ställ dem på värdet 3 eller högre. Vänta sen minst 30 minuter.

Efter detta ska du kontrollera om alla element tar emot värme. Hur du gör det kan du läsa i FAQ 3.4.

När du konstaterat att elementen tar emot värme ställer du in termostaterna så att det blir lagom varmt i varje rum. När det hittat rätt inställningar ska du bara behöva justera ventilerna i undantagsfall. Läge 2 ger ungefär 20-21 grader i rummen.

Elementen med den ”enkla” ventilen på bild 3.7(a) kan du öppna som du vill men de ska aldrig stängas helt. Detta gäller året om. Det behöver alltid kunna rinna fram minst 5 l/min i rumsvärmesystemet för att kompressorn inte ska bli överhettad, ge IPM-larm och stängas av. Du kan läsa hur ett flöde på minst 5 l/min ställs in i FAQ. 3.7. Detta bör helst göras en solig och varm dag, så att termostatventilerna kan stänga sig helt.

Golvvärmen
Golvvärmen i badrummet ska du kunna känna med fötterna. Om du tycker att det känns kallt vill vi att du testar om det ändå finns värmetillförsel till golvet innan du felanmäler. Lägg en matta, handduk eller något annat textilt på golvet. Vänta 10 minuter och känn efter. Är det varmt under handduken? Använd gärna termometer.

I hus där rumsvärmen är i form av golvvärme (i stället för element) kan man undersöka på liknande sätt – t ex med en termometer under en kudde eller filt – om den fungerar eller inte. I dessa hus finns inga termostater att ställa in. I stället får man reglera flödet till de olika rummen med reglage som sitter på rören i värmefördelningscentralerna. I undervåningen sitter dessa centraler ofta under trappen, och i övervåningen antingen i en garderob eller bakom en vit plåt. På reglagen finns markeringar för riktningarna plus (varmare) och minus (kallare). Man får räkna ut vilket reglage som hör till vilket rum och pröva sig fram till lagom inställningar. Högsta temperatur får man med reglaget vridet helt till vänster. Då står ett gult streck på reglaget mitt för en gul markering på sockeln, se Bild 3.5(c). Om rumsvärmen är otillräcklig vid denna inställning måste problemet åtgärdas med värmekurvan. Detta bör man inte göra själv, se t ex FAQ 3.8 där det ges ett exempel på problem som kan uppstå. Felanmäl i stället i röda ringen i signal.

Bild 3.5(a). Värmefördelningscentralen i golvvärmehusen.
Bild 3.5(b). Reglage för inställning av golvvärmen, ett reglage per rum. Badrumsgolvet saknar denna typ av reglage.
Bild 3.5.(c). Max golvvärme inställt. Gult streck mot gul markering.

Leta spår av läckor
Se svar på FAQ 3.2.

Vad gör jag om jag inte kan eller om något verkar fel?
Försök först själv göra de åtgärder som beskrivs i FAQ 1.2. Instruktioner hittar du antingen på A4-lappens punkter (C) och (D), klicka här, eller i form av två flödesscheman, klicka här. Anmäl eventuella kvarstående problem i röda ringen i Signal. Anmälan ska innehålla det som beskrivs i FAQ 1.3.

Om du behöver hjälp med kontrollen ovan vänder du dig i första hand till din borrhålsgranne. Vi rekommenderar att ni i god tid utbyter inloggningsuppgifterna till era Hyss-appar. I andra hand kontaktar du ”expert-grannarna” i din husgrupp. Det gör du via tråden med livbojen i Signal, ”husgrupps – hjälpen”. Var då utförlig med vad som är problemet, och med den felsökning du har gjort. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans gör ni en felanmälan via din röda ring i Signal, så som beskrivs i FAQ 1.3.


Tillbaka till Energigruppen