Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholms stadskärna.

Välkommen till Understenshöjdens bostadsrättsförening

Vid föreningens tillkomst bedrevs en process med omfattande engagemang och kunskapsutveckling i syfte att påverka utformningen av bebyggelsen och närmiljön. Processen innebar att man samtidigt ”byggde” en intressegemenskap. Målet var att uppnå en så långtgående miljöanpassning som möjligt och ett boende som också hade ett socialt sammanhang. Den vision och det sammanhang som skapades då kom att bära långt och är fortfarande den gällande föreningsidén.

Husen stod klara 1995. De finns ett standardutförande som är 101 kvm men det finns många andra storlekar också som möjliggör en miljö med olika familjetyper. Understenshöjden är till stor del självförvaltande och vi är indelade i olika arbetsgrupper som tar hand om olika frågor i föreningen.