Tillbaka till Energigruppen

1.2. ”Friskvård” av värmeanläggningen, och vad man förväntas göra vid problem.

Category: 1. Viktigt och grundläggande

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under utveckling. Senast ändrad 2022-11-23

Alla bör dagligen ha gjort ”vardagskollen” som beskrivs på FAQ 1.4.

Alla boende förväntas dessutom ha bekantat sig med en A4-lapp med fyra punkter: (A) Hur du sköter om ditt energisystem, (B) hur du ställer in termostaten på elementen, (C) vad gör jag om Hyssen stannar, och (D) vad gör jag om värmen eller varmvattnet inte räcker? En punkt (E) beskriver hur man korrekt gör en felanmälan i röda ringen i signal. Du kommer till A4-lappen genom att klicka på länken nedan. Den kan gärna sättas upp på Hyssen.

”A4-lappen”

Till punkterna (A) och (B) på A4-lappen finns ett dokument ”Värmeanläggning – friskvård” som sammanfattar instruktionerna i en tabell under rubrikerna ”vad-varför-hur”. För att komma till Värmeanläggning – friskvård, klicka på länken nedan.

Värmeanläggningen – friskvård

Punkterna (C) och (D) på A4-lappen beskriver ”sjukvård” av värmesystemet i form av två enklare typer av felsökningar. Dessa felsökningar är också sammanfattade i form av två flödesscheman, kallade ”om Hyssen stannar”, och ”från Hyss till Hus”. Man ska ha gått igenom dessa felsökningar innan man felanmäler. För att komma till dessa flödesscheman, klicka på länken nedan.

Värmen – flödesscheman för felsökning

Vid problem med Hyssen eller med värmen i övrigt ska du först själv felsöka och åtgärda. Du kan välja de instruktioner som passar bäst för dig, antingen gå igenom punkterna (C) och (D) på A4-lappen eller följa de två flödesschemana här strax ovanför. Om du får problem med detta ska du i första hand ta hjälp inom husgruppen: kontakta först borrhålsgrannen, i andra hand husgruppshjälpen. Den senare kontaktar du via ”livbojen” i Signal. Vid kvarstående problem efter denna felsökning ska du felanmäla via röda ringen för din bostad i Signal.

VIKTIGT: Se FAQ 1.3 om vad en felanmälan ska innehålla.


Tillbaka till Energigruppen