Styrelseprotokoll

Nedan hittar du styrelsens aktuella protokoll (exkl. medlemsfrågor).

Verksamhetsår 2020/2021 (maj – april):