Tillbaka till Energigruppen

3.1. Hur fyller jag på vatten i rumsvärmekretsen?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-12-07

  • Innan du fyller på med mer vatten ska du läsa av den högra tryckmätaren i Hyssen. Beskrivning av hur du hittar den finns FAQ 3.3. Se bild 3.3.
  • Nere i hörnet vid sidan utanför Hyssen finns ett vred. . Det kan se ut som på bild 3.1, men alternativgt vara till exempel rund och svart, och se ut som en kraftig flaskkapsyl. Den ska vara markerad med en etikett med texten Påfyllning. Sätt gärna dit en sådan lapp om den saknas!
  • Öppna detta vred en kort stund. Läs av tryckmätaren inne i värmepumpen och upprepa tills det är lagom tryck i systemet. Ska vara cirka 1,2 bar om du bor på två plan och runt 0,7 om du har en enplans bostad.
  • Blir det mer är det inte farligt, men du bör släppa ut vatten som beskrivs i FAQ 3.3 så att du får rätt tryck. Ett för högt tryck ökar risken för läckage.
  • Fyller du på riktigt mycket smäller det till och en ventil öppnas. Inte farligt det heller.
Bild 3.1. Påfyllningsvred, utanför Hyssen.

Tillbaka till Energigruppen