Nyheter


INFORMATION FRÅN STYRELSEN JANUARI 2024

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Kassering av julgranar!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Viktig information från avfallsgruppen

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Toalettbyte och köksfläktar

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Husgruppsmöte om ekonomi och självförvaltning

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


EFFEKTIVARE HANTERING AV KARTONG-PAPP KRÄVS!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Påminelse: KALLELSE Extra stämma 28 nov 2023 kl 19 + medlemsmöte om ekonomi mm

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Kallelse till extra stämma 28 nov

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Information från styrelsen oktober 2023

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Avveckling av urinsepareringen

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.