Understenshöjden är Stockholms första ekologiskt inriktade bostadsområde.

Ekoby i Björkhagen

Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholms stadskärna. Här finns 44 hushåll.  Understenshöjden är en bostadrättsförening inom HSB. När något hus säljs går de ut på allmänna marknaden. Vår brf har ingen intern kö eller något liknande.

Understenshöjden tillkom genom gräsrotsarbete och flera års föreningsliv. Visionen var stark och så småningom fick föreningen markanvisning av kommunen. Några valde att bygga mycket själv och andra att få det nyckelklart. Husen stod klara 1995. Det finns ett standardutförande som är 101 kvm men det finns många andra storlekar också som möjliggör en miljö med olika familjetyper.

Understenshöjden är till stor del självförvaltande och vi är indelade i olika arbetsgrupper som tar hand om olika frågor i föreningen. Några har t ex hand om gårdshuset, några om energifrågor, någon om lekmiljön, några andra om avfallshanteringen och så vidare.

Lägenheterna och husen

Området har av 44 lägenheter. Lägenheterna är olika stora. De är mellan 58 och 155 kvm i yta. Takhöjden är 2,70 meter och därmed 30 cm högre än vad byggnormen kräver. Golven är utförda i massiv gran som behandlas med såpa eller oljats. I våtrummen finns klinkergolv. Ytterväggarna är värmeisolerade med cellulosaflis och ytterfasadernas träpanel är behandlad med järnvitriol så att träet blir gråare och bättre passar in i naturfärgerna.

I kvartershuset finns tvättstuga, värmecentral och en lokal som man kan boka för fester och sammankomster.

Uppvärmning

Uppvärmningen sker dels genom en solfångare och dels via bergvärme. Husen har element med vattenburen värme.

Avfall och kompost

Allt hushållsavfall källsorteras biologiskt avfall komposteras i varmkompost. Restavfall och återvinningsbart material går till kommunal avhämtning. I föreningen finns också ett återanvändningsrum där boende kan lämna hela gamla saker som sedan kan hitta nya ägare.

Här kan ni lyssna på ett radioreportage från EKO-byn, med fokus på badrummen: