Tillbaka till Energigruppen

1.3. Hur felanmäler man via röda ringen i Signal?

Category: 1. Viktigt och grundläggande

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-11-22

För att felanmäla en del problem med värmen använder vi Signal. Hur du skaffar den appen och kommer igång beskrivs i ……. UPPDATERA

Om du har ett nytt ärende i Signal gäller följande innan du ska felanmäla:

Först egen felsökning, se FAQ 1.2. I andra hand konsultation med borrhålsgranne. I tredje hand konsultation med ”husgrupps-experterna”. Dessa är

  • Björklunden: Mathias Aho  073 – 831 08 04, Göran Karreskog 070 648 02 68, och (för problem med golvburen rumsvärme) Nils Brenning 073 – 420 94 76
  • Gården: … och (för problem med golvburen rumsvärme) Nils Brenning 073 – 420 94 76
  • Odlingen:
  • Dammen: … och (för problem med golvburen rumsvärme) Nils Brenning 073 – 420 94 76
  • Tallhöjden:

Husgrupps-experterna ska man också kunna nå också via Signal i framtiden. Det blir för varje hushåll en tråd med en livboj som symbol, och text i formatet ”#21 & husgr-hjälpen”. Detta system är under uppbyggnad.

Felanmälan av ett nytt ärende i Signal, i röda ringen, ska innehålla dels en beskrivning av problemet, dels en beskrivning av felsökningen som gjorts. Det ska dessutom bifogas en aktuell skärmdump på sidan Systemparametrar i hyss-appen, och foton på de två flödesmätarna.

Om du har ett pågående ärende får du information via röda ringen om vad energigruppen behöver veta.


Tillbaka till Energigruppen