Tillbaka till Energigruppen

1.4. Hur gör jag ”vardagskollen” av hyssen?

Category: 1. Viktigt och grundläggande

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-12-21

Varje dag bör följande göras, gärna på kvällen så att huset inte blir utkylt under natten om något trasslar. Denna ”vardagskoll” är till för att tidigt upptäcka om det är några tecken på problem med värmeanläggningen. Normalt är det inget fel, och då tar vardagskollen kanske 10 sekunder. Den kan göras på distans, och är extra viktig då man är bortrest och kan missa att det börjar bli kallt i bostaden!

Vardagskollen är att titta på två sidor i Hyss-appen.

  • startsidan ska man se om det är en grön gubbe som på Fig 1.4(a). Grön gubbe betyder inte att allt är bra, den visar bara att det inte är något larm. Larmen syns genom att gubben är gul ( = gult larm) eller röd ( = rött larm). Om gubben är grön går man vidare till fliken Drift. Man hamnar direkt på ”aktuellt driftstillstånd”. Mitt på sidan finns en bild av Hyssen. Man ska titta på vad som händer på den högra sidan. Det finns här tre vanliga alternativ. Du ska leta efter tecken på problem.
  • Alternativ 1. ”Driftstillstånd 1: vilar”. I detta driftstillsånd är det en varningssignal att temperaturen i lagringstanken (som visas upptill i bilden på Hyssen) ligger under 45 grader. Då borde Hyssen värma tanken. En annan varningssignal är att man har lägre rumstemperatur än man önskar. Då borde Hyssen ge rumsvärme och inte vila.
  • Alternativ 2. ”Driftstillstånd 13: värmepump till lagringstank” som på bild 1.4(b). Detta är ok om temperaturen i lagringstanken är i spannet 47 – 52 grader. Om man nyligen använt mycket varmvatten kan en temperatur under 47 grader också vara ok. I detta driftstillstånd kan man hålla ögonen på ifall det tar orimligt lång tid att komma upp till 52 grader. Det kan i så fall bli kallt i bostaden eftersom värmepumpen bara kan göra en sak i taget. (Man kan förkorta tiden genom att slå på ”extra varmvatten”, se FAQ 4.3. Elpatronen hjälper då värmepumpen med att värma tanken.)
  • Alternativ 3. ”Driftstillstånd 15: värmepump till rumsvärme”, som på bild 1.4(c). Titta på temperaturen på det ”röda” flödet upptill, det som går mot höger, dvs från tanken till rumsvärmen. Denna temperatur ska helst vara i närheten av, eller högre än, temperaturen vid beteckningen ”inställt”. Kolla också att temperaturskillnaden mellan flödena som går till och från tanken är normal. Vad som är normalt varierar, kanske 2 – 5 grader. Vad som är gäller just i din bostad, och vid aktuell årstid, får du lära dig genom erfarenhet av att göra denna vardagskoll.

Om allt verkar ok är vardagskollen klar. I annat fall, följ instruktionerna längst ner i FAQ 1.2, strax under länken till två flödesscheman. Anteckna vad du gör från och med nu – det ska rapporteras om du måste göra en felanmälan!

Förutom denna dagliga koll via Hyss-appen är det en bra vana att, då du är i närheten av Hyssen, höra efter om den brummar. Om den är tyst då det är kall väderlek kan det vara läge att göra en extra vardagskoll.

Bild 1.4(a). Startsidan                            
Bild 1.4(b) Aktuellt driftstillstånd 13
Bild 1.4(c) Aktuellt driftstillstånd 15
Bild 1.4(d) Aktuellt driftstillsånd 18

Tillbaka till Energigruppen