Tillbaka till Energigruppen

Hur läser jag av trycket i rumsvärmekretsen?

Category: Rumsvärmesystemet

Tryckmätaren finns cirka 80-90 cm över golvet, till höger, strax under plåthyllan.. Det kan vara svårt att hitta mätaren inne bland alla rören. Och ganska svårt även att läsa av den. Men du kan vara säker på att den finns där. Fota gärna mätaren, det kan vara enklare att läsa av värdet på bilden.
Trycket ska vara 1,0. Inte mindre men helst inte mer.
Om trycket är lågt ska du fylla på vatten. Beskrivning av hur du gör det finns här i FAQ:n.


Tillbaka till Energigruppen