Tillbaka till Energigruppen

3.3. Hur läser jag av trycket i rumsvärmekretsen (mätaren till höger)?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-11-07

Tryckmätaren finns cirka 80-90 cm över golvet, till höger, strax under plåthyllan. Det kan vara svårt att hitta mätaren inne bland alla rören – se bild 3.3. Och ganska svårt även att läsa av den. Men du kan vara säker på att den finns där. Fota gärna mätaren, det kan vara enklare att läsa av värdet på bilden. Trycket ska vara 1,2 bar. Inte mindre men helst inte mer.

Om trycket är lågt ska du fylla på vatten. Beskrivning av hur du gör det finns FAQ 3.1. Om det är för högt kan du släppa ut vatten med det röda vredet som syns under tryckmätaren på bild 3.3. Man vrider medsols för att släppa ut vatten. Då man släpper vredet fjädrar det tillbaka och stänger sig.

Bild 3.3. Tryckmätare för rumsvärmekretsen, och rött vred för utsläpp vid för högt tryck.

Tillbaka till Energigruppen