Tillbaka till Energigruppen

3.7.Hur kollar jag att den ”enkla elementventilen” kan släppa igenom minst 5 l/minut?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-11-09

Bild 3.7(a). Enkel elementventil.
3.7(b). Termostatventil.

OBS! Denna kontroll bör helst göras en solig och varm dag, så att termostatventilerna kan stänga sig helt.

När kompressorn startar behöver lite värme kunna gå ut i rumsvärmekretsen för att kompressorn inte ska bli överhettad. Det gör att en elementventil alltid behöver vara öppen en del. Det finns en eller ett par ”enkla ventiler” i varje bostad som man ställer in på fixa lägen, se bild 3.7(a). Dom andra är termostatventiler, se bild 3.7(b). Det är de enkla ventilerna som aldrig ska stängas helt. Tillfällig överhettning ger gula eller röda IPM-larm.

Så här kollar du att det släpps igenom minst 5 liter per minut:

  • Gå in på sidan systemparametrar i Hyss-appen. Hur du gör det beskrivs i FAQ 4.5. Flödet till rumsvärmekretsen mäts av flödesmätare nummer 2, kallad FM2. Den finns på rad nr 20 i tabellen till höger på sidan i Hyss-appen, se bild 4.5. Det är detta värde som ska vara över 5 l/min.
  • Nu ska du lämna en enkel elementventil som ser ut som på bild 3.7(a) orörd och samtliga stänga alla övriga elementventiler. Glöm inte att notera på vilka värden de är ställda! Kolla sedan om FM2 visar ett värde över 5 l/min. Öppna annars den enkla rumsventilen gradvis tills flödet FM2 blir tillräckligt högt.
  • Återställ slutligen alla andra elementventiler till de antecknade värdena.

Tillbaka till Energigruppen