Felanmälan – Jourgruppens uppdrag

Jourgruppen tar via mejl emot felanmälningar från medlemmarna och hanterar dessa.

Generellt har varje bostadsrättshavare ett eget ansvar för sin egen bostad, uteplats och förråd och förväntas själv ansvara för och bekosta sådant som behöver åtgärdas.
Föreningen har samtidigt ansvar för installationer såsom ledningar, vatten och avlopp. Om det uppstår fel i dessa installationer gör medlemmen en felanmälan till Jourgruppen.

Vi kontaktar vid behov olika slags hantverkare för åtgärd, exempelvis vid stopp i avlopp, elfel i utebelysning etc. Vi står i nära kontakt med Byggruppen, rådgör och för över frågor till dem.

Om läget är akut och en åtgärd behövs omedelbart ska HSB-jouren kontaktas på telefon 08-657 77 18 (dagtid) och 08-695 00 (kvällar och nätter).

När det gäller värmepumpar ska inte Jourgruppen kopplas in utan medlemmen använder sig i förekommande fall av appen Signal för meddelanden, felanmälningar etc.

Medlemmar som ingår: Ingemar Wetterholm, Joakim Grundwall, Maria Hagberg, Martin Anagrius
Samordnare: Ingemar Wetterholm

Vi har ett rullande schema med en månad var.

Kontakt: jour@understenshojden.se