Tillbaka till Energigruppen

3.2. Hur kan jag kontrollera att det inte läcker från rumsvärmesystemet någonstans i huset?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-11-09

Bild 3.2(a). Läcka vid luftningsventil?
Bild 3.2(b). Läcka vid värmeledningsrör?
3.2(d) Koll av värmefördelningcentral

Kontrollera golvet under elementen

  • Finns det spår av vatten? Titta efter vatten eller spår av att det varit vått under luftningsventilerna på vardera sidan på elementen och där värmeledningsrören går ner i golvet. Håll gärna ett torrt hushållspapper mot luftningsventilerna och värmeledningsrören. Blir papperet fuktigt behöver du undersöka vidare.

Kontroll av värmefördelningscentraler

  • Utrusta dig med en ficklampa och ha med dig hushållspapper.
  • Titta noga på centralens olika delar. Du letar efter spår av läckage och ska också notera om något ser konstigt ut på annat sätt.
  • Använd ett vikt hushållspapper och lägg det mot centralens olika kopplingar och nere där rören försvinner ner i golvet. På det sättet kan du upptäcka även små läckor som kanske bara visar sig som en enda lite vattendroppe.

I enplanslägenheterna sitter fördelningscentralerna oftast i vindfånget men ibland på annan plats. Bor du på två plan har du normalt bottenvåningens fördelning under trappan och den på övervåningen i en garderob eller invid någon vägg.

Hur ofta bör jag kontrollera element och värmefördelningscentraler

Små läckage är väldigt förrädiska för de kan pågå under lång tid utan att man upptäcker dem. Därför bör du kontrollera de synliga delarna av rumsvärmesystemet minst två gånger om året. Ett förslag är att du gör det vid höst och vårdagjämningen.


Tillbaka till Energigruppen