Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Mats Godée

Ordförande
Styrelsens kontaktperson till markgruppen, snickeri och jour/BoBra

styrelsen@understenshojden.se

Johanna Nilsson

Vice ordförande
Styrelsens kontaktperson till avfallsgruppen

styrelsen@understenshojden.se

Joel Strandh

Kassör

styrelsen@understenshojden.se

Erik Lejdemyr

Sekreterare
Styrelsens kontaktperson till miljögruppen och studieverksamhet

styrelsen@understenshojden.se

Nynja Liljeström

Informationsansvarig
Styrelsens kontaktperson till gårdshusgruppen

styrelsen@understenshojden.se

Mathias Edstedt


Styrelsens kontaktperson till energigruppen

styrelsen@understenshojden.se

Johan Pejler


Styrelsens kontaktperson till byggruppen

styrelsen@understenshojden.se

Stephan Serenius


Styrelsens kontaktperson för hemsidan, laddstolpar, Fiber-ansvar/IT Gårdshuset

styrelsen@understenshojden.se

Elin Hall

Ledamot
HSBs förvaltning

styrelsen@understenshojden.se

Anna Alassaad

Suppleant

styrelsen@understenshojden.se

Anna Stolt

Suppleant
Styrelsens kontaktperson för garage

styrelsen@understenshojden.se

Kerstin Malm

Suppleant

styrelsen@understenshojden.se