Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Mats Godée

Ordförande
Styrelsens kontaktperson till markgruppen, snickeri och jour/BoBra. Firmatecknare.

styrelsen@understenshojden.se

Johan Pejler

Vice ordförande
Styrelsens kontaktperson till byggruppen (inkl. arbetsgrupp om urinseparering).

styrelsen@understenshojden.se

Joel Strandh

Kassör
Firmatecknare

styrelsen@understenshojden.se

Johan Fallan

Sekreterare

styrelsen@understenshojden.se

Mathias Edstedt

Ordinarie ledamot
Styrelsens kontaktperson till energigruppen. Firmatecknare.

styrelsen@understenshojden.se

Anna Alassaad

Ordinarie ledamot
Informationsansvarig. Styrelsens kontakt till husgruppansvariga.

styrelsen@understenshojden.se

Torsten Elfhag

Ordinarie ledamot
Styrelsens kontaktperson till beredskapsgruppen och frågor rörande garage och laddstolpar.

styrelsen@understenshojden.se

Anna Månsson

Oridinarie ledamot
Styrelsens kontaktperson till avfallsgruppen och gårdshusgruppen.

styrelsen@understenshojden.se

Ragnvi Josefsson

Suppleant
Styrelsens kontaktperson till trafikgruppen.

styrelsen@understenshojden.se

Erik Lejdemyr

Suppleant
Ansvarig för hemsidan. Styrelsens kontaktperson till Miljö- och klimatgruppen.

styrelsen@understenshojden.se

Elin Hall

HSB ledamot
HSBs förvaltning

styrelsen@understenshojden.se