Tillbaka till Energigruppen

2.1. Hur läser jag av trycket i brine-kretsen, mätaren till vänster?

Category: 2. Hyssen

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-10-23

Bild 2.1. Brinetrycket

Så här läser man av trycket i brine-kretsen, den som går till borrhålet och solfångaren:

Tryckmätaren sitter till vänster inne i Hyssen, och visas på Bild 2.1. Trycket mäts i bar.

(Det kan vara intressant att veta att en bar definieras som 100 kPa, vilket motsvarar 100 000 N per kvadratmeter i SI-systemets basenheter. Enklare uttryckt: en bar är ungefär lufttrycket vid havsytan, vilket är ungefär 1 kg per kvadratcentimeter. Det finns tyvärr en massa olika tryckenheter: pund per kvadrattum (psi), atmosfär (atm), teknisk atmosfär (at), mm kvicksilver (mmHg), torr (Torr), Pascal (Pa), tum kvicksilver (mmHg), centimeter vattenpelare (cmvp) osv. Dom kan ni högaktningsfullt strunta i).


Tillbaka till Energigruppen