Tillbaka till Energigruppen

5.2. Hur hämtar jag reservelement om det börjar bli kallt hemma?

Category: 5. Övrigt

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-10-23

Akutåtgärd om kylan kommer. Du måste själv fixa tillfällig värme med elelement (se nedan).  

Om Hyssen lägger av och det börjar bli kallt hemma ska du göra felsökningen som beskrivs i FAQ 1.2. Om detta inte löser problemet ska du felanmäla i den röda ringen i Signal. Det kan dröja innan du får svar eller hjälp. Du bör därför hämta reservelement. Energigruppen kan genom detta system bättre planera sina åtgärder. Dom kan t ex samordna besök från externa hantverkare så att dom kan fixa flera saker under ett besök. 

Energigruppen kan genom detta system bättre planera sina åtgärder. Dom kan t ex samordna besök från externa hantverkare så att dom kan fixa flera saker under ett besök.  

Det finns i byn fem uppsättningar med vardera 3 element, en uppsättning i anknytning till varje husgrupp. Dessa är bara till för tillfällig användning under tillfälliga värmeproblem; sen ska dom tillbaka till förrådet, genast när felet åtgärdats. För långvarig stödvärme får man låna av de gamla elementen som finns i G-huset (i pannrummet).

För att detta system ska flyta finns det en elementansvarig i varje husgrupp som ska hålla ett öga på elementen, svara på frågor, och hjälpa till med t ex att hämta element för de boende som inte orkar göra det själva. Här är listan på elementansvariga och var elementen finns.

Gården: Elementen i gemensamt uteförrådet, ansvarig Staffan Schultz  tel.070-6390831

Björklunden: Elementen i gemensamma uteförrådet, ansvarig Nils Brenning tel. 073-420 94 76.

Tallhöjden:  elementen i gemensamt uteföråd, ansvarig. Ingemar Wetterholm tel. 0730-654643.

Dammen: Elementen i gemensamma uteförrådet, ansvarig Ryszard Breymas  tel. 0708-489538.

Odlingen:  Elementen hemma hos Nynja, ansvarig Nynja Liljeström tel.070-9568530.

Dessa element är bara avsedda för att tillfälligt hålla varmt i bostaden, t.ex. över natt eller helg, tills felet kan åtgärdas. Element för mer långvarig stödvärme finns i pannrummet.

  • Anmäl genast problemet på Signal i din ”röda ring”, se FAQ 1.3.
  • Fyll i tabellen som finns där elementen finns då du lånar: datum, namn, osv.
  • Lägg till returdatumet i tabellen vid återlämningen.

Tillbaka till Energigruppen