Tillbaka till Energigruppen

3.6. Hur luftar jag elementen?

Category: 3. Rumsvärmesystemet

Svar till denna FAQ är under utveckling 2022-10-30

Bild 3.6. Luftning av värmeelement.

Du luftar elementen genom att försiktigt öppna luftningsventilen som visas på bild 3.6. Till det behövs en 11 mm luftningsnyckel. Om det genast börjar komma ut vatten vid ventilen är det ingen luft i systemet och du kan stänga till igen. Om det i stället först kommer ut luft, låter du det pysa tills luften tar slut och stänger sedan. Efter en luftning bör man alltid kolla trycket i rumsvärmekretsen, se FAQ 3.3, och vid behov fylla på vatten som beskrivs i FAQ 3.1.


Tillbaka till Energigruppen