Tillbaka till Energigruppen

4.3. Hur kan jag använda funktionerna sparläge, extra varmvatten och semesterläge i Hyss-Appen?

Category: 4. Hyss-appen

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-11-22

Sparläge används för att maximera nyttan av solfångaren och minimera elförbrukningen. Solen kan ladda varmvatten även om inte kompressorn är på, men den funktionen bör bara användas sommartid så inte ventiler och pumpar fastnar.

Funktionen sparläge är särskilt bra att använda när solen ger mycket tillskott. På vintern är det inte lika bra att ha sparläget på för då fungerar hyssen mer stabilt om hela tanken är värmd.

Framför allt är den bra att använda när solen bidrar ordentligt till uppvärmningen. Men du kan kanske använda den även i andra situationer när du inte behöver så mycket varmvatten. Ett exempel på situation kan vara att du vet att solen kommer att värma tanken fint lite senare på dagen och att du gärna väntar på solens gratisvärme.

Du får prova dig fram och se vilka effekter du får vid olika situationer. Glöm bara inte att du har gjort den inställningen. På hemsidan – första sidan med ansiktet – kan du se om du har sparfunktionen på. Det är lika enkelt att stänga av som att sätta på.

När varmvattentanken värms med värmepumpens hjälp startar pumpen P4. Den gör så att vattnet i tanken blandas om och på så sätt värms hela volymen vatten. Sparfunktionen kopplar bort pumpen P4. När P4 inte jobbar kommer den övre delen av tanken att bli värmd medan den nedre har oförändrad temperatur.

Om det istället är solvärmen som värmer tanken kommer du att få hela tanken värmd trots att P4 inte är igång. Det beror på att det solvärmda vattnet kommer in i tankens nedre del och att värmen sen stiger i tanken.

Extra varmvatten tar hjälp av elpatronen och används vid stort varmvattenbehov, t ex bad eller flera duschar efter varandra. Vad man ska göra är att starta ”extra” senast när man börjar duscha eller bada. Gärna en stund innan, så att temperaturen in tanken, som syns på fliken ”aktuellt driftstillstånd” i Hyss-appen, hinner gå upp till maxvärdet 53 grader. Så måste man göra därför att funktionen extra varmvatten inte fungerar under ungefär 45 grader. Problemet är att tankens temperatur kan hamna under detta värde om man t ex börjar med att fylla på badkaret eller duscha, och först efteråt slår på funktionen ”extra”. I så fall startar extrafunktionen först när temperaturen i tanken, rätt långsamt och med hjälp av bara värmepumpen, stigit över 45 grader. Under denna tid kommer man inte heller att få rumsvärme eftersom värmepumpen bara kan arbeta med en sak i taget.

Semesterläge kan användas för att sänka inomhustemperaturen när man är bortrest, men eftersom vi har termostatventiler på våra element så fungerar den funktionen inte så bra så vi rekommenderar inte att man använder den.


Tillbaka till Energigruppen