Nyheter


Medlemsmöte 15 april kl 19 i Gårdshuset, underlag att läsa

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


INFORMATION FRÅN STYRELSEN MARS 2024

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


INFORMATION FRÅN STYRELSEN FEBRUARI 2024

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


INFORMATION OM ELDNINGSREGLER

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


INFORMATION FRÅN STYRELSEN JANUARI 2024

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Kassering av julgranar!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Viktig information från avfallsgruppen

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Toalettbyte och köksfläktar

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Husgruppsmöte om ekonomi och självförvaltning

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


EFFEKTIVARE HANTERING AV KARTONG-PAPP KRÄVS!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.