Nyheter


Varning och SSSB-information om bygget

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Här kan du slänga din julgran! Info från avfallsgruppen

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


SSSB-info studentlägenheter

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Felanmälan ska från 1 Januari göras direkt till BoBra Fastighetsförvaltning

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Om Coronaläget och Gårdshuset

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Ny rutin för fakturering av avgift för el, P-plats/garage, gårdshuset

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


P-förbud på Understensvägen utanför Ekobyn

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


En påminnelse om brandsäkerhet

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Info om Tvättstugan

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.


Tillfällig gångväg på vår sida av gatan

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.