Tillbaka till Energigruppen

1.1. Hur funkar denna ”frågor-och-svar” (FAQ)?

Category: 1. Viktigt och grundläggande

Vi håller för närvarande (hösten 2022) på och uppdaterar FAQ med målet att det ska bli en komplett uppsättning svar på frågor om hur man ska sköta om sitt energisystem. Om du inte hittar svar på just din fundering/fråga, eller om du har förslag på hur svar i denna FAQ kan förtydligas, så ska du i första hand kontakta Nils Brenning, brenning@kth.se. Då har vi möjlighet att uppdatera/komplettera FAQ med aktuella frågor och svar.


Tillbaka till Energigruppen