Tillbaka till Energigruppen

Sparfunktionen, hur använder man den?

Funktionen är särskilt bra att använda när solen ger mycket tillskott. På vintern är det inte lika bra att ha sparläget på för då fungerar hyssen mer stabilt om hela tanken är värmd.

Framför allt är den bra att använda när solen bidrar ordentligt till uppvärmningen. Men du kan kanske använda den även i andra situationer när du inte behöver så mycket varmvatten. Ett exempel på situation kan vara att du vet att solen kommer att värma tanken fint lite senare på dagen och att du gärna väntar på solens gratisvärme.

Du får prova dig fram och se vilka effekter du får vid olika situationer. Glöm bara inte att du har gjort den inställningen. På hemsidan – första sidan med ansiktet – kan du se om du har sparfunktionen på. Det är lika enkelt att stänga av som att sätta på.

Vad händer i värmepumpen:
När varmvattentanken värms med värmepumpens hjälp startar pumpen P4. Den gör så att vattnet i tanken blandas om och på så sätt värms hela volymen vatten. Sparfunktionen kopplar bort pumpen P4. När P4 inte jobbar kommer den övre delen av tanken att bli värmd medan den nedre har oförändrad temperatur.

Om det istället är solvärmen som värmer tanken kommer du att få hela tanken värmd trots att P4 inte är igång. Det beror på att det solvärmda vattnet kommer in i tankens nedre del och att värmen sen stiger i tanken.


Tillbaka till Energigruppen