Tillbaka till Energigruppen

5.5. Serviceläge – vad innebär det?

Category: 5. Övrigt

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-12-01

Det händer ibland att Hyss-appen står i serviceläge då man tittar in. Detta syns på att översta raden på hyssidorna är orangegul. Då har någon serviceperson loggat in. Själva inloggningen påverkar inte på något sätt Hyssens arbete.

Inloggningen kan ha gjorts enbart för att kontrollera några inställningar. Eventuellt kan någon inställning även ha justerats. Ett exempel på sådant är att elpatronen behöver startas eller stoppas.  Ibland behöver en serviceperson följa Hyssens arbetsförlopp ett tag, och då är det bekvämt att slippa logga in gång på gång. Då kan serviceläget synas en längre stund. Detta är ingen anledning till oro.


Tillbaka till Energigruppen