Tillbaka till Energigruppen

4.4. Kan man se i Hyss-appen hur mycket elpatronen har jobbat?

Category: 4. Hyss-appen

Nedanstående FAQ-svar är preliminärt och under uppdatering. Senast ändrad 2022-12-01

Det går tyvärr inte att avläsa i Hyss-appen hur mycket elpatronen sammanlagt varit på. Det är därför inte enkelt att själv avgöra hur mycket av elräkningen som kommer just därifrån.

Det är till och med krångligt att se om elpatronen är på just för ögonblicket. Här är lite detaljer för den intresserade.

På startsidan, under gröna gubben, finns en markering för om elpatronen är på eller av. Denna markering visar dock bara om funktionen ”elpatron” är påslagen eller avslagen. Att den markerar ”på” betyder inte att elpatronen faktiskt värmer tanken. Det fungerar som t ex en lampknapp. Den kan vara påslagen men lampan lyser inte för att glödlampan saknas eller är trasig.

I vissa fall blinkar en symbol för elpatronen i lagringstanken på sidan ”aktuellt driftstillstånd”. Då är saken klar: elpatronen värmer tanken. Tyvärr gäller inte motsatsen. Den blinkande symbolen kan saknas trots att elpatronen är aktiv.

För att i såna fall få veta om elpatronen faktiskt värmer tanken kan man gå till fliken ”drift” i Hyss-appen, och sedan till ”systemprestanda”. Titta på ”tillförd effekt till Hyss (total elektrisk driveffekt)”. Elpatronen kan ge antingen 3 kW eller 6 kW. Det betyder att om tillförd effekt är under 3 kW så är elpatronen garanterat avslagen, och om den är över 6 kW är elpatronen garanterat påslagen. Om effekten ligger i spannet 3 till 6 kW är det knepigare.


Tillbaka till Energigruppen