Här finns en inköpspolicy som föreningen har och som Styrelsen beslutade om den 15 april 2015.

När du gör inköp till föreningen:

• Handla alltid ekologiska produkter i första hand. En avvägning kan behöva göras om den ekologiska produkten är betydligt dyrare eller om det krävs en lång transport jämfört med ett mer oekologiskt alternativ.

• Du som handlar får inte nyttja rabatter eller medlemsförmåner som kommer dig som privatperson till del. Om undantag görs så ska det vara överenskommet med styrelsen i förväg.

• Resa till och från affären ersätts normalt inte. Om undantag görs så ska det vara överenskommet med styrelsen i förväg.

• På Fredells har föreningen ett konto och får handla mot faktura. Ca 10 personer finns på en fullmakt och kan handla mot faktura. Om du inte är en av dom 10 personerna får du själv göra ett utlägg, glöm inte att visa upp ditt medlemskort i HSB så att du får rabatt på inköpet. På Fredells finns det mesta som kan behövas till t ex arbetshelger och till arbetsgrupperna.

• Till arbetshelger handlas det en hel del mat. Föreningen har inte något inköpskort i någon mataffär. Den som handlar måste lägga ut. Mat ska i första hand inhandlas på Coop Björkhagen, nära och med ett bra ekologiskt sortiment. Om det är stora mängder som ska handlas, välj en större affär med bra ekologiskt sortiment.

• Om du gjort utlägg ska du fylla i en blankett och bifoga kvitton. Glöm inte att ditt konto som du vill ha pengarna betalda till måste vara registrerat hos Swedbank. Blankett, fakturaadress och instruktion för registrering av konto finns på hemsidan. www.understenshojden .se