Nyheter


Styrelsens beslut angående extrastämma i mars

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Om Gårdshuset under pandemin

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Varning och SSSB-information om bygget

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Här kan du slänga din julgran! Info från avfallsgruppen

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


SSSB-info studentlägenheter

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Felanmälan ska från 1 Januari göras direkt till BoBra Fastighetsförvaltning

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Om Coronaläget och Gårdshuset

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


Ny rutin för fakturering av avgift för el, P-plats/garage, gårdshuset

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


P-förbud på Understensvägen utanför Ekobyn

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


En påminnelse om brandsäkerhet

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.